هفته جهانی تغییر اقلیم مبارک باد!

هفته جهانی تغییرات اقلیمی به هدف تشویق جوامع دانشگاهی – کارمندان دولت در همه بخش ها، سیاست گذاران و مردم عام در زمینه اقدامات و پیشنهاد ها و راه حل ها برای تغییر آب و هوا همه سال به راه انداخته میشود. امسال با شعار اندیشه، مشارکت (تعهد) و عمل راه اندازی شده است.
تغییرات اقلیم (آب و هوایی) به سرعت از راه های مختلف جهان ما را در حال تغییر دادن است. فعالیت های انسانی در طی قرن گذشته درجه حرارت زمین را حدود یک درجه سانتی گرید افزایش داده است و با گرم شدن کره زمین، خطرات ناشی از تغییر اقلیم هر روز تشدید می شوند. تغییرات اقلیم می توانند میلیون ها نفر آواره کند و زیرساخت های حیاتی را از بین ببرد. تأثیرات تغییرات اقلیمی گسترده و متنوع است و تقریباً همه جنبه های زندگی روی زمین را لمس می کند: حوادث شدید گرما، افزایش سطح ابحار، خشکسالی های متداوم، بیابان زایی، آتش سوزی های بزرگتر، طوفان ها و سیلاب های شدیدتر ومخرب تر از جمله پیامدهای تغییرات اقلیم مباشند.
از آنجا که تغییر آب و هوا تهدیدی خارق العاده برای کره زمین دارد، باید با آن مقابله شود. تا هنوز هیچ پاسخ روشنی برای این چالش جهانی وجود ندارد ، اما غیرقابل حل نیست. کشورها در حال حاضر اقداماتی را برای سازگاری با تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات آن انجام می دهند. نقشه های اولیه برای کاهش اثرات و یا سازگاری با تغییرات اقلیم وجوت دارد.اما باید به طور گسترده تر و موثرتر از این نقشه ها استفاده شود. بطور مثال تطبيق همه جانه تفاهمنامه پاریس برای تغییرات اقلیم میتواند در کاهش اثرات آن کمک کند. زیرا هر چه اقدامات برای کاهش اثرات طولانی تر و به تعویق بیفتد، تغییر آب و هوایی بدتر شده و تحمل آن برای تمام جوامعه بشری دشوارتر خواد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *